Platform voor de uitvoerende en voorschrijvende dakprofessional
Dakenbranche is voorbereid op de Wkb

Dakenbranche is voorbereid op de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vraagt bewijslast van bouwbedrijven. Of beter gezegd: van alle in de bouw actieve bedrijven, dus ook gespecialiseerde onderaannemers. De KOMO-gecertificeerde dakenbranche is hierop goed voorbereid.

Al meer dan 25 jaar zijn dakdekkers en hun toeleveranciers KOMO-gecertificeerd. Voor hellende daken verloopt de certificering op basis van BRL 1513 en voor platte daken op basis van BRL 4702. Vanuit kwaliteitsoogpunt vormen beide beoordelingsrichtlijnen het topje van de ijsberg op hun vakgebied. Ze verwijzen naar uitvoeringsrichtlijnen en vakrichtlijnen voor de uitvoeringsaspecten van het dakdekken. En ze verwijzen naar andere KOMO-beoordelingsrichtlijnen voor het aantonen van de geschiktheid en de kwaliteit van toe te passen materialen.

Controles vormen de kern van toezicht onder KOMO

Erik-Jan de Bont, operationeel manager bij Stichting KOMO: “De dakenbranche is een van de vakgebieden binnen de KOMO-systematiek waarbinnen het kwaliteitsdenken volledig is doorontwikkeld. KOMO-dakinspecteurs bezoeken dakdekkers op de bouwplaats, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Zij doen dit onaangekondigd op basis van de weekplanning van de certificaathouder.” Hoe vaak doen zij dat? “Dat varieert met de bedrijfsomvang en de vierkante meters dak die een dakdekker realiseert”, legt De Bont uit. “Het begint bij verschillende keren per jaar en loopt op tot een aantal keer per maand.”

Controles in de praktijk vormen de kern van het toezicht onder KOMO. Die worden ondersteund door controles van de bewijslast die de dakdekkers aanleggen. KOMO-auditoren beoordelen tijdens bedrijfsbezoeken steekproefsgewijze de projectdossiers van de certificaathouder. Uit de projectdossiers moet blijken dat ook de projecten die niet bezocht werden voldoen aan de kwaliteitseisen die BRL 1513 respectievelijk BRL 4702 stellen.

De Stichting Dakmeester en brancheorganisatie VEBIDAK zijn sinds jaar en dag betrokken bij de totstandkoming van beide beoordelingsrichtlijnen. Hun leden kunnen de komst van de Wkb zonder zorgen tegemoet zien. Wat de Wkb van bouwbedrijven verlangt, is voor hen al jaren gemeengoed.

Dakmeester perfectioneert app voor Wkb

Will Verwer is voorzitter van de Stichting Dakmeester. De Stichting Dakmeester , die dit jaar haar 25 jarige jubileum viert, is een platform van gekwalificeerde dakdekkers en toonaangevende producenten van materialen voor hellende daken. De individuele leden zijn allen KOMO-gecertificeerd op basis van de BRL 1513. De laatste jaren heeft de deskundigheid en professionaliteit rondom duurzame hellende daken en circulair bouwen de hoogste prioriteit. Zo is de BRL 9933 ‘Montage van zonne-energiesystemen op en aan gebouwen’ in ontwikkeling, samen met SKG-IKOB, partners van de stichting en externe partijen.

Wij vroegen Will Verwer hoe de aanloopt naar de Wkb verloopt binnen de stichting. “Wij zijn al in 2014 gestart met het bouwen van een app samen met SKG-IKOB als dakdossier voor interne kwaliteitsborging van de leden. In het begin vooral een checklist gebaseerd op het Bouwbesluit. Deze app bleek uitstekend te passen bij de wetgeving van de Wkb. In de loop van de jaren is deze app verder geperfectioneerd en we zijn hier nog steeds mee bezig. Denk aan foto’s, een lijst van toegepaste materialen, een risicoanalyse, een kwaliteitsverklaring van de producten, een onderhoudsplan. Al onze leden hebben een mini iPad ontvangen met de app erop. Ik kan wel zeggen dat iedereen hier inmiddels mee werkt. Onze leden zijn hiermee uitstekend uitgerust voor de nieuwe wetgeving!’

VEBIDAK: Wkb is kwestie van bewustwording

Adjunct-directeur André van den Engel van VEBIDAK geeft aan dat de leden van VEBIDAK al jaren zijn voorbereid op de Wkb. “Alle leden voldoen aan onze criteria op het gebied van bedrijfsvoering, continuïteit en ondernemerschap. Een groot deel van de leden is in het bezit van het KOMO-procescertificaat op basis van BRL 4702 ‘Realiseren en onderhouden van dakbedekkingsconstructies met gesloten dakbedekkingssystemen’. Hetzelfde geldt voor KOMO-productcertificaten o.b.v. de BRL 1511 en de BRL 1309.

We werken sinds jaar en dag met de Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen die onderdeel uitmaakt van de BRL 4702. Eigenlijk een ‘afvinklijst’ voor ontwerp, uitvoering, inclusief foto’s et cetera. Deze vakrichtlijn gaan we de komende maanden verder perfectioneren en als model beschikbaar stellen voor de leden.

Wij adviseren de leden om in hun offertes hoe dan ook aan te geven hoe zij zullen aantonen te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit en binnenkort Besluit bouwwerken leefomgeving. Bij vergunningsplichtige nieuwbouw zal de aannemer vragen om aantoonbare kwaliteit vanwege zijn bewijslast onder de Wkb. Daar zijn we dus met certificering en de vakrichtlijn al op voorbereid.

Onze boodschap aan de leden in de aanloop naar de Wkb is: je hebt het al op orde, kwaliteitszorg is voor ons niet nieuw en niet kostenverhogend. Het is een kwestie van bewustwording!”

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.